practice

Miras Paylaşım (Taksimi) Davası Avukatı

Miras bir bireyin vefat etmesi sonucu mirasçılara kalan mal ve mülkleri, alacakları, banka hesapları, ya da borçlarıdır. Kısa olarak anlatmak gerekirse vefat eden kişinin bütün aktif gelir ve mal varlığı ve bütün borçlarını kapsamaktadır. Bu saymış olduğumuz ögeler ise hukuk dilinde tereke olarak ifade edilir. Mirasçılar iki farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

  • ·         Yasal mirasçılar ( Kan bağı, soy bağı ya da evlat)
  • ·         Atanan mirasçılar olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır. (Vasiyetnameyle birlikte)

Mirastan Pay Hakkı Bulunan Kişiler Kimlerdir?

Miras kaldıktan sonra vefat eden kişilerin durumlarına göre mirasçılar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

  • ·         Anne,
  • ·         Baba,
  • ·         Çocuklar,
  • ·         Eş,
  • ·         Torun,
  • ·         Kardeş,
  • ·         Büyükanne ve büyükbaba vs. gibi kişiler mirastan hak talep edebilir. Ayrıca birey sağlığında mirasından farklı birilerine de pay verebilmektedir. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman miras bölümü paydaşlara göre yapılmaktadır.

Miras Dağılımı Nasıl Yapılır?

Miras bırakan kişinin vefat etmesi üzerine mirasçıların paylaşımı için başvurabilecekleri birçok seçenek vardır.

Bu seçeneklerden biri mirasçıların arasında olan anlaşma yoluyla mirasın paylaşılmasıdır.

Yasal mevzuat üzerine aksi bir düzenleme bulunmuyorsa mirasçı olan kişilerin mirasın ne şekilde dağıtılacağına bu seçenekle özgürce karar verebilirler.

Fakat mirasçıların karar verememe durumunda yargı süreçleri devreye girmektedir.

Süreçlerin zorlu ve vatandaşların bürokratik ve adli aşamalarda hata, yapma ihtimalinin olmasından ötürü avukatlarla süreci yürütmek daha sağlıklı bir karar olur.

Mirasçıların miras paylaşımıyla alakalı anlaşma yapmamaları durumunda, mirasçıların miras paylaşımının mahkemede yapılması miras paylaştırma davasının açılması talep edilebilmektedir.

Mirasın paylaştırılması Türk Medeni Kanunun 642 maddesine göre düzenlenmiştir. Kanun açıklamasına göre mirasçılardan birinin sözleşme veya kanun gereğince miras ortaklığını sürdürme niyeti bulunmadıkça her zaman mirasın bölüştürülmesini isteyebilir.

Bu davayla öncelikle murisin bütün mal varlığı belirlenir.

Mirasçılar arasında mal varlığı değerleri paylaştırılır. Mirasçıların paylarının ne kadar olduğu bu dava yoluyla tespit edilir.

Ortaklığı sürdürmek istemeyen kişiler istediklerinde belirli mal varlığı ve tüm mal varlığı ortaklığını sonlandırarak haklarını talep edebilecektir.

Türk medeni kanunu 640/1 maddesi uyarınca, birden çok mirasçı olması durumunda mirasın geçmesiyle bütün mirasçılar arasında miras bırakan kişinin bütün hak ve borçları içeren bir ortaklık söz konusu olur.

  • Paylaş: