2- mali müşavirle çalışmam şart mı  ?

evet şart,ana sözleşme hazırlamak ,beyanname vermek teknik konularda uzman olmadığınız için

birçok konuda yanlış yapabilirsiniz .

  

3- sahıs mı ,anonim mi ,limited mi kurmalıyım

 e-ticaret yapacaksanız ve hayatınızda bir şey alıp satmadı iseniz sahıs mantıklı

mevcut portfoyunuz ve alış ve satışınız varsa limited mantıklı

yatırımcı da alma gibi bir durumunuz varsa anonim şirket mantıklı

 

4- Şirket Kurmanın (Limited ve Anonim Şirket ) Başlıca Avantajları ve Dezavantaşları;

 

·        Tek kişiyle anonim veya limited şirket kurabilirsiniz. Ortak alarak ileride anlaşmazlığa düşüp risk taşımanıza gerek yok.

·      Sermaye Limited şirketlerde minimum 10.000,00 TL, Anonim şirketlerde 50.000,00 TL oldu. Bu sermayenin ¼’ünü şirketi kurmadan önce bankaya bloke ettireceksiniz. Geri kalan ¾’ünü ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içersin de ödeyebilirsiniz.

·        Vergi ve SGK borçlarında Limited şirketlerde müdürden tahsil edilemeyen vergi ve SGK prim borçlarından ortaklar TÜM MALVARLIĞIYLA sorumlu. Anonim şirketlerde ise yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağının Vergi ve SGK prim borçlarından hiçbir sorumluluğu bulunmamakta.

·        Limited şirketlerde kaç yıl geçerse geçsin hisse devrinden elde edilen gelirden DEĞER ARTIŞ KAZANCI olarak gelir vergisi hesaplanıyor. Anonim şirketlerde satın alındıktan sonra en az iki yıl elde tutulan pay senetlerinin satışından vergi alınmıyor.

·        Limited şirketlerde hisse devrinin genel kurul onayı ile noterden yapılması ve ticaret siciline tescili zorunlu. Anonim şirketlerde ise hisse devrinin noterden yapılma ve ticaret siciline tescil ettirilme zorunluluğu yok.

·        Şirketlerde ana sözleşme değişiklikleri kolaylaştırıldı. Limited şirketlerde esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortaklarının kararı ile yapılabilir. Anonim şirketlerde ise şirket esas sermayesinin yarısını temsil eden ortaklar kararı ile yapılabilecek.

·        Hisse devrinde sadece Limited Şirketlerde noterlerce maalesef hisse değerinin binde 8,25 oranında damga vergisi alınıyor. Devir sözleşmesinin feshinde ise, devir konusu hisse değeri üzerinden binde 1,65 damga vergisi ve her bir imza içinde binde 0,99 harç ödenmesi gerekiyor. Anonim şirketlerde böyle bir problem yok. Ayrıca Anonim şirketlerde pay senedi devri işlemi de damga vergisi ve harca tabi değil.

·        Anonim şirketi kurarken işletme ve kurma faaliyetleri Limited şirketle kıyaslandığında daha masraflı.

·        Hem Anonim hem de Limited Şirketlerde mali kardan alınan vergi oranı sabit. Karlılık ne olursa olsun elde edeceği kardan sadece % 20 vergi oranı üzerinden vergi ödüyorlar. AncakYıl sonunda kar dağıtımı yaparsa, dağıtılacak kar %15 kurum stopajına tabi.

Yukarıdaki açıklamalara göre Anonim şirket kurmak daha avantajlı konuma geçmek isteyenler için tercih sebebi olacak.

5. Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması nasıl yapılır

  -mersis den giriş yapılması lazım

      

6. Ana Sözleşmenin Noterde Onayı varmı

  o güzelim günler eskide kalmıştır.direk ticaret odasında onaylama oluyor

5. Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

 sadece anonim şirket ler için konuşalacak bir durumdur